USERS

Lidia Prisac
Loginlidiaprisac
Emaillidiaprisac@mail.ru
Project PositionParticipant
Current PositionResearcher, PhD student
Birth Date0000-00-00
User GroupParticipants
Education:
PhD student  Institute of History, State and Law, Academy of Sciences of Moldova   Contemporary history of Moldova   2011


Professional Experiense:
start dateend dateinstitutionposition
2003until nowInstitute of Cultural Heritage, Academy of Sciences of Moldova Scientific researcher


Courses:


Personal Courses:
Introduction to philosophy, Contemporary history


Research Interests and Projects:
Interethnic relations, oral history


Selected Publication:

Mоnography

 

Lidia PRISAC, Istoriografia separatismului transnistrеan, Iaşi, Lumen, 2008, 139 p. (Lidia PRISAC, Historiography of Transnistrian separatism, Iasi, Lumen, 2008, 139 p.) 

 

Articles

1.        Lidia PRISAC, Deportările din R.S.S. Moldovenească între istorie şi memorie individuală // Materialele simposionului internaţional Destine individuale în comunism, Iaşi, Polirom, 2010, p. 178-192 (Lidia PRISAC, The deportations from S.S.R. Moldavian between history and individual memory // The materials of an international symposium:  Individual destinies in communism, Iasi, Polirom,  2010, p. 178-192);  

2.        Lidia PRISAC, Problema naţională în R.S.S. Moldovenească în contextul restructurării gorbacioviste // Materialele simpozionului internaţional Sfârşitul regimurilor comuniste. Cauze, desfăşurare şi consecinţe, Iaşi, Polirom, 2009, p. 227-240 (Lidia PRISAC, The national problem in S.S.R. Moldavian in Gorbaciov restructuration // The materials from the international symposium: The end of communist regimes. Causes, unfolding and consequences, Iasi, Polirom, 2009, p. 227-240);   

3.        Lidia PRISAC, Demersul istoriografic al separatismului transnistrеan în publicaţiile pro-secesioniste // Revista Transilvania, Sibiu, 2009, nr. 1, p. 18-27 (Lidia PRISAC, The historiographyc approach of the Transnistrian separatism in pro-secessionist publications // Transylvania magazine, Sibiu, 2009, nr. 1, p. 18-27);

4.        Lidia PRISAC, Autohtoni şi alogeni în Basarabia (1812–1940) între identitate şi alteritate // Revista Transilvania, Sibiu, 2009, nr. 3, p. 31-42 (Lidia PRISAC, Autochthon and outsiders in Bessarabia (1812–1940) between identity and distinction // Transylvania magazine, Sibiu, 2009, nr. 3, p. 31-42);

5.        Lidia PRISAC, Identităţi etno-culturale la est de Prut în contextul regimului totalitar comunist sovietic // Materialele simpozionului internaţional Forme de represiune în regimurile comuniste, Iaşi, Polirom, 2008, p. 397-415 (Lidia PRISAC, Ethnocultural identities at east of Prut river in context of totalitarian soviet communist regime // The materials from the international symposium; Repressive forms in communist regimes, Iasi, Polirom, 2008, p. 397-415);

6.        Lidia PRISAC, Transnistria in geopolitical context of the wider black sea – historiographyc approach // http://www.aiprg.net/UserFiles/File/black_sea_conf_papers/Lidia_Prisac-paper.pdf;