USERS

Natalia  Laas
Loginlaas
Emailnatalia.laas@gmail.com
Project PositionParticipant
Current PositionSenior Lecturer
Birth Date0000-00-00
User GroupParticipants
Education:
MA  Mykhajlo Kotsiubynskyi Vinnytsia State Pedagogical University,  Department of History  2005–2006
Candidate of Sciences  Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine  History  2009


Professional Experiense:
start dateend dateinstitutionposition
until nowInstitute of History of Ukraine, National Academy of Sciences, History of Ukraine in the second halfResearch Fellow
until nowKyiv University of Tourism, Economics, and LawLecturer


Courses:


Personal Courses:
History of Ukraine in XXth century

The courses developing within the ReSET project – “Культурная история СССР в зарубежной историографии.”

 


Research Interests and Projects:
Western historiography on the Soviet Union, Current trends in Humanities and Social Sciences
 
Editor of reviews and bibliography, “Krytyka” (Kyiv) 

Publishing assistant

Сергій Єкельчик Імперія пам’яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві (Київ: Критика, 2008)

Анджей Стасюк Дорогою на Бабадаґ (Київ: Критика, 2007)

Вольфґанґ Шивельбуш Соціяльна історія прянощів, збудників та дурманів (Київ: Критика, 2007)

Анджей Бобковський Війна і спокій: Французький щоденник 1940-1944 (Київ: Критика, 2006)

Conferences Attended / Presentations Held during 2011-2012 academic year:

 

 • Семинар с интеллектуальной истории, Институт истории Украины НАН Украини, 15 ноября 2011 г.
 • Третья международная летняя школа с социальных наук «Soviet Legacies and post-Soviet Practices: Economics, Politics, and Everyday life», 4–10 июля 2011 г., г. Острог, Украина.
 • Вторая международная летняя школа «Border-crossing Self», 25–29 июня 2011 г., Ганьянский университет, г. Сеул, Южная Корея.
 


Selected Publication:
 •  Методика візуальної історії в англо-американських гендерних студіях з історії Радянського Союзу // Семіосфера радянської культури: знаки і значення. Вип. 2 / Відп. ред. В.Хархун. К., Ніжин: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 215-222
 • Економіка України в добу застою (1965-1985) (у співавт. з В.Крупиною) // Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: В 2 т. – Т. 2. К.: Ніка-Центр, 2011. – С. 457-498
 • Рецензія на: Україна модерна. Вип. 4 (15): Память як поле змагань. К.: Критика, 2009. 353 с. // Український історичний журнал. 2011. № 1. С. 210–215
 • Матеріальне повсякдення населення в українському радянському соціумі епохи "застою" (1965–1985 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Вип. 16. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – С. 175–192

 

 • [Review of] Україна модерна. Вип. 4 (15): Пам’ять як поле змагань. К.: Критика, 2009 // Український історичний журнал. 2011. № 1. С. 210–215
 • Соціальна історія повоєнної України: досвід української та англомовної історіографії // Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). У 3-х частинах. – Ч. 1–2 / Відп. ред. В.М.Даниленко. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. – С. 73–138
 • Соціальна історія СРСР в американській історіографії: теоретичні дискусії 1980–2000-х рр. // Український історичний журнал. 2010. № 4. С. 170–191
 • Сучасна англо-американська історіографія про повсякденні структури та практики в СРСР // «Історія повсякденності: теорія та практика»: Матеріали Всеук. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд. : Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 34–36
 • Історична наука в УРСР як предмет дослідження в англо-американській історіографії // Український історичний збірник. – Вип. 12. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009.– С. 449–454
 • Сучасні тенденції дослідження соціальної історії СРСР в англо-американській історіографії // Гуржіївські історичні читання (Зб. наук. пр.) – Черкаси, 2009. – С. 106–111