USERS

Oksana Mikheeva
Loginmikheeva
Emailsana_ok@list.ru
Project PositionParticipant
Current PositionAssociate Professor, Donetsk State University of Management
Birth Date0000-00-00
User GroupParticipants
Education:
PhD  Donetsk State University  History  1999


Professional Experiense:
start dateend dateinstitutionposition


Courses:
Monuments and Memory: Production of the Spacial Practices (Exmple of Donetsk)
2012. Test of Power. Soviet Nomenclature of the Large Cities of Ukraine


Personal Courses:
History and theory of sociology, Political Science, Conflictology, Urban Sociology


Research Interests and Projects:

Social history, specificity of social communications and cultural motivations in the transitive society, behavior’s deviation during transitional historical periods, criminality in Donbass in the 1920-ies.Selected Publication:
Recent Scientific publications:
1. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). - Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – 248 с.
2. Україна на початку 1920-х рр.: життя суспільства в умовах перехідних історичних періодів (за документами правоохоронних органів) // Історія та історіографія в Європі: Збірник наукових праць / Редактори: С.Стельмах, Г.Хаусманн. Вип.1-2. К.: УНІСЕРВ, 2003. – С. 164-174.
3. Політичний хепенінг як різновид політичної девіації // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету КНУ ім. Т.Г.Шевченка). Матеріали міжнародної науквої конференції “Людина-Світ-Культура” (20-21 квітня 2004 р., Київ). – К.: Центр навчальної літератури, 2004. -С.841-843.
4. Специфіка взаємодії суспільства і влади в умовах перехідних історичних періодів // Посткомуністичні трансформації: вектори, напрямки, зміст / Под ред.. О.Д.Куценко; со-редактор С.С.Бабенко. – Харків: Вид.центр ХНУ ім.. В.М.Каразіна, 2004. – С.395-407.
5. Корупція як чинник закріплення бідності в українському суспільстві (політичний та економічний аспекти) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Х.: Вид.центр ХНУ ім.В.М.Каразіна, 2004. – С. 196-202
6. Державна ідеологія та конструювання спільної пам’яті про минуле: організоване забуття та феномен пригадування (на прикладі пам’ятників Донецька) // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Матеріали другої наукової конференції (Донецьк, 14 квітня 2006 р.) – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С.175-184.

Methodological publication:
1. Анализ текста как составляющая часть нетрадиционного преподавания социологии // Социология в аудитории: искусство преподавания. – Х.: Изд.центр Харьковского нац.ун-та им. В.Н.Каразина, 2003. – С.189 – 200.
2. Система зворотного зв’язку як невідємна складова процесу навчання // Збірник наукових праць ДонДУУ: „Соціологія управління”. Серія „Спеціальні та галузеві соціології”. Т. VI. Вип. 2 (47). – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 157-163.
3. Творческая работа «Письмо в редакцию» (на развитие критических способностей) // Социология в аудитории: искусство преподавания. – Х.: Изд.центр Харьковского нац.ун-та им. В.Н.Каразина, 2004. – С.128-129.
4. Письменная форма контроля знаний: преимущества и недостатки // Социология в аудитории: искусство преподавания. – Х.: Изд.центр Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина, 2004. – С.174-179.
5. Політологія. Курс лекцій. Навчальний посібник – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – 417 с. (у співавторстві)
6. Політологія. Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДонДУУ, 2006.-128 с. (у співавторстві)