USERS

Olga Linkiewicz
Loginlinkiewicz
Emailollin@gazeta.pl
Project Positionparticipant
Current PositionPhD student
Birth Date1977-02-23
User GroupParticipants
Education:
MA  Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Warsaw University  Anthropology  1996-2003


Professional Experiense:
start dateend dateinstitutionposition
2003till nowInstitute of History, Polish Academy of SciencesPhD Student


Courses:


Personal Courses:


Research Interests and Projects:
identity on borderlands, social and cultural aspects of migration, memory
  • Local peasant communities on Polish-Ukrainian ethnic borderland in Eastern Galicia 1918-1939.
  • Temporary and permanent migrations in Poland 1939-1989. Social and cultural changes.


Selected Publication:
  • Źródła wywołane w badaniu prywatności, [w:] Rodzina - prywatność - intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. Dobrochna Kałwa, Adam Walaszek, Anna Żarnowska, Warszawa 2005.
  • Samookreślenie w perspektywie doświadczeń. Biografie przesiedlonych, [w:] Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka, red. L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyńska, Warszawa 2005.