USERS

Polina Barvinska
Loginbarvinska
Emailbarwinskaja@ukr.net
Project PositionParticipant
Current PositionAssociate professor (Docent)
Birth Date1966-05-17
User GroupParticipants
Education:
PhD  Odessa National I.I. Mechnikov University  History  2000


Professional Experiense:
start dateend dateinstitutionposition
20002007Odessa National I.I. Mechnikov UniversityDocent


Courses:


Personal Courses:
History of USSR; History of Ukraine; Soviet-German relations (1917-1-st part of 1941) ; Political systems of foreign countries; Historical portrets: chancellors of FRG; Methods of the historical researches 


Research Interests and Projects:
  • Ukrainian-German relations in the first part of the XX century;
  • German colonization of the Southern Ukraine;
  • History of the East-European researches in the German-speaking countries


Selected Publication:

 1. Барвінська П. І. Брестський мирний договір та Україна (історіографічний огляд). // Записки історичного факультету. – Вип. 8. – Одеса, 1999. - С. 200-204.
2. Раковский М. Е., Барвинская П. И. В огне гражданской войны(из истории выступления немцев-колонистов в 1919 г.).// Записки історичного факультету. – Вип. 8. – Одеса, 1999.- С. 280-282.
3. Раковский М. Е., Головань В.И., Барвинская П. И. Историческая память и формирование национального самосознания личности. // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Духовність і культура  у формуванні особистості та відродженні національної свідомості”, Одеса, 27-28 вересня 1999 р. – Одеса, 1999. – С. 49-52.
4. Барвинская П. И. Это было 80 лет тому назад. (Крах англо-французской интервенции). // Историко-краеведческий ежегодник «Историческая память». – Вып. 1. – Одесса, 1999.- С.87-88.
5. Барвінська П. І. Історичні документи – шлях до пізнання істини. // Вісник Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. – 2000. –№ 1. - С. 48-51.
6. Барвінська П. І. Українсько-німецькі економічні відносини навесні 1918 р.: характер та проблеми. // Записки історичного факультету. – Вип.10. – Одеса, 2000. - С. 265-272.
7. Барвінська П. І. Українсько-німецькі відносини на початковому етапі австро-німецької окупації (лютий-березень 1918 р.) // Київська старовина. – 2000. - № 2. –С. 157-161.
8. Барвінська П. І. З історії українсько-німецьких економічних відносин за доби Української Держави (1918 р.). // Наукові праці Миколаївської філії Національного університету „Києво-Могилянська Академія”. – Т. УІІІ. – М., 2000. – С. 93-98.
9. Барвінська П. І. Становище німців-колоністів півдня України в контексті українсько-німецьких відносин (1917-1918 рр.) // Историко-краеведческий ежегодник «Историческая память». – Вып. 2. – Одесса, 2000.- С.80-87.
10. Барвінська П. І. З історії українсько-німецьких відносин в 1919 р. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Луганськ, 8-9 лютого 2001 р. – Луганськ: СНУ, 2001. - С. 115-118.
11. Барвінська П. І. Крах австро-німецької окупації: сучасний стан дослідження проблеми. // Записки історичного факультету. – Вип. 11. – Одеса, 2001. - С. 57-64.
12.  Історія Одеського університету (авторство у другому розділі). – Одеса, 2000.
13.  Барвінська П. І. До питання українсько-німецьких дипломатичних зв’язків в 1918 р. // Вопросы германской истории. – Днепропетровск, 2001. – С. 157-169.
14.  Барвинская П.И. Из истории застройки Афонских подворий в Одессе. // Историко-краеведческий ежегодник «Историческая память». – Вып. 3. – Одесса, 2001.- С.78-81.
15.  Барвінська П. І. Українсько-німецькі відносини в 1918 р. (на матеріалах ДАОО) // Архів, Документ. Історія. Матеріали 1 Міжнародної наукової конференції, Одеса, 18-19 вересня, 2001 р. – Одеса, 2001. – С. 204-206.
16.  Барвінська П. І. Українсько-німецькі відносини та проблеми обміну військовополоненими (1917-1922 рр.) // Записки історичного факультету. – Вип. 12. – Одеса, 2001. – С. 329-337.
17.  Барвінська П. І. З історії українсько-німецьких культурних зв’язків в 1917-1922 рр. // Вопросы германской истории. – Днепропетровск, 2002. – С. 272-278.
18.  Барвінська П. І. Німці-колоністи в 1917-1918 рр. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Вип. 12.- Ізмаїл, 2002. – С. 4-6.
19.  Барвінська П. І. Одеські видання Інституту німецьких та східноєвропейських досліджень (Геттінген, Німеччина). // Историко-краеведческий ежегодник «Историческая память». – Вып. 5. – Одесса, 2003.- С. 97-100.
20.  Барвінська П. І. Українсько-німецькі відносини 1917-1922 рр. у висвітленні істориків української діаспори. // Українознавчі діалоги у наукових дослідженнях та практичній діяльності. До 5річчя відкриття канадсько-українського бібліотечного центру. Матеріали Міжнародної наукової конференції , Одеса, 8-9 жовтня 2002 р. - Одеса, 2003 – С. 26-27.
21.  Барвінська П. І. Методичні рекомендації зі спецкурсу „Радянсько-німецькі відносини 1917 – перша пол. 1941 р.” Для студентів історичного факультету зі спеціальності 07 00 01 – всесвітня історія. Одеса, 2004 -26 с.
22. Барвінська П. І. Діяльність посольства УНР в Німеччині (1919-1922 рр.)// У Міжнародний конгрес україністів, Ч. 3. – Історія. – Чернівці, 2005. - С. 66-71.
23.  Барвінська П. І. Публікації та видання Державного архіву Одеської області. 1985-2005 рр. Покажчик. // Архіви Одещини 1920-2005 роки. – Одеса, 2006. – С. 165-177.
24. Барвінська П.І. Методичні рекомендації до практичних занять з історії СРСР 1917-1991 рр.- Одеса, 2006. - 27 с.