USERS

Khrystyna Chushak
Loginchushak
Emailspis2005@yahoo.com; khrystyna0505@hotmail.com
Project PositionProject Coordinator
Current PositionResearch Fellow, I.Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies
Birth Date1980-05-05
User GroupAdministration
Education:
Specialist  Lviv National Ivan Franko University  International Relations  1997-2002
PhD  Lviv National Ivan Franko University   Political Science  2007


Professional Experiense:
start dateend dateinstitutionposition


Courses:


Personal Courses:


Research Interests and Projects:


Selected Publication:

1. Чушак Х. Україна в польській незалежній політичній думці 1944-1956 років // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія міжнародних відносин. – 2004. – Вип.14. – С.116-127.
2. Чушак Х. Україна в геополітичних концепціях польської опозиції 1976-1989 років // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Еконміка, політологія, історія. – 2006. – № 14 (34). – С.199-208.
3. Чушак Х. Українська тематика в польській опозиційній пресі (1976-1989) // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія міжнародних відносин. – 2006. – Вип. 17. – С.233-244.
4. Czuszak Ch. Problem białoruski w ujęciu polskiej opozycji antykomunistycznej. Zarys problemu // Polska – Białoruś. Problemy sąsiedztwa. –  Lublin: Wydawnictwo Unwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – S.235-248.
5. Czuszak Ch. Losy Polaków na Ukrainie // Sprawy Narodowościowe. – 2005. – №26. – S.249-252.