SESSION MATERIALS

Course name:2008 Radical Social Transformations in Ukraine – Evaluation of Past and Social Adaptation
Course description:
Questions:
 
1. Level of social adaptedness of a person in the rapidly changing society: problem of conceptualization and measurement.
 
2. What are peculiar features of people’ attitude towards the past in sociocultural transformation?

Course owner:Svitlana Khutka
Bibliography:
Bibliography for everyone:
1. Carothers T. The end of the transition paradigm // Journal of Democracy. V.13 (1). 2002. Pp. 5-21.
 
2. В. Хмелько. МАКРОСОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
 
3. Хутка С. Соціальна адаптованість особистості: концептуалізація поняття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. - № 2. – С. 164 - 175.
 
4. Хутка С. В. Проблема вимірювання рівня соціальної адаптованості особистості: визначення ключового індикатора // Наукові записки НаУКМА. - Т. 70. Соціологічні науки. – К.: ВД „КМ Академія”. - 2007. - С. 27 - 33.
 
5. Хутка С. В. Вимірювання рівня соціальної адаптованості особистості: варіант побудови комплексного індексу // Соціальні виміри суспільства. – К.: ІС НАНУ, 2007. 
 
6. Евгений Головаха, Наталия Панина  Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества: от перестройки до "оранжевой революции"   // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. - №3. С. 32-51.   
 
7. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. В кн.: Лотман Ю.М. Семиосфера.- С-Пб.- 2001.- c.17-30.   
Bibliography for participants:
 
1. Хутка С. В. Соціальні зміни та радикальні суспільні перетворення як контекст соціальної активності дієвця: до концептуалізації понять.
 
2. Світлана Хутка. Проблема конструювання індексу рівня соціальної  адаптованості особистості: відбір індикаторів першого порядку.
 
3. Sereda V. Regional Historical Identities and Memory // Львів-Донецьк: соціальні ідентичності в сучасній Україні. Україна Модерна. Спеціальний випуск / За ред. Я.Грицака, А.Портнова, В.Сусака. Львів-Київ: Критика, 2007. – С. 160-209.  

4. Mikheyeva O.K. SPECIFICITY OF SOCIETY AND POWER INTERACTION DURING TRANSITIONAL HISTORICAL PERIODS // Посткоммунистические трансформации: векторы, направление, сордержание/ Под ред.. О.Д.Куценко. – Харьков: Изд.центр Харьковского національного университета им. В.Н.Каразина, 2004. – С. 395-408.
 
5. Міхеєва О.К. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – С 35-57. РОЗДІЛ 2. КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ В ДОНБАСІ (1919 - 1929)
 
6. Soroka J. TRANSFORMATION OF SOCIAL WORLD PERCEPTION STRUCTURES // Посткоммунистические трансформации: векторы, направление, сордержание/ Под ред.. О.Д.Куценко. – Харьков: Изд.центр Харьковского національного университета им. В.Н.Каразина, 2004.c.- 268-286 

7. Сорока Ю.Г. Герої чи/та антигерої: символи минулого крізь різницю культурної компетенції жінок та чоловіків (на прикладі студентської аудиторії) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна „Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – 2008.- №  795 .- С.85-88.   

 

Added Files:
В. Хмелько. МАКРОСОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
Хутка С. Соціальна адаптованість особистості: концептуалізація поняття
Хутка С. В. Проблема вимірювання рівня соціальної адаптованості особистості: визначення ключового індикатора
Хутка С. В. Проблема конструювання індексу рівня соціальної адаптованості особистості: відбір індикаторів першого порядку
Хутка С. В. Соціальні зміни та радикальні суспільні перетворення як контекст соціальної активності дієвця
Світлана Хутка. Соціальна адаптованість особистості: концептуалізація поняття
Хутка С. В. Вимірювання рівня соціальної адаптованості особистості: варіант побудови комплексного індексу
Sereda V. Regional Historical Identities and Memory
Евгений Головаха, Наталия Панина Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества: от перестройки до "оранжевой революции"
Лотман Ю. М. Культура и взрыв.
Сорока Ю.Г. Герої чи/та антигерої: символи минулого крізь різницю культурної компетенції жінок та чоловіків (на прикладі студентської аудиторії)
Soroka J. TRANSFORMATION OF SOCIAL WORLD PERCEPTION STRUCTURES
Mikheyeva O.K. SPECIFICITY OF SOCIETY AND POWER INTERACTION DURING TRANSITIONAL HISTORICAL PERIODS
Міхеєва О.К. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929).
Carothers T. The end of the transition paradigm